Enquestes polítiques. Autonòmiques.

Eleccions catalanes 2010: CiU apuntala la majoria

Eleccions aragoneses 2011: El PSOE haurà de canviar de socis http://www.publico.es/espana/302252/psoe/debera/decidir/aliados