El model monàrquic de Jaume I.

Amb aquest eix central es va desenvolupar la conferència del director de l'Institut d'Estudis Ilerdenc i doctor en història medieval, Joan Busqueta, el passat dijous.

Una vintena de persones van assistir-hi, per gaudir d'aquest acte, en el marc de la celebració del 800 aniversari del naixement del rei Jaume.

L'orde del Temple, totes les seues conquestes, les croades, les "primeres" Corts catalanes que promogué, i fragments del Llibre dels Feits van ser alguns dels referents històrics que el doctor Busqueta va contextualitzar al llarg del segle XIII, un segle decisiu per a la nostra història.

CURSOS DE CATALÀ. ESTIU 2008.

Un estiu més, organitzem els cursos d’estiu de català, de nivell B i C. Són cursos intensius, de 72 hores, durant els mesos de juliol i agost. L’inici de classes és dilluns, 7 de juliol.
Més informació i matrícules al telèfon 974 453 730 o al correu electrònic
fraga@acpv.cat

Nova moció parlamentària.


El Parlament de Cataluna aprovà el passat 4 de juny, amb els únics vots en contra del partit Ciutadans, una nova moció a proposta de CiU, amb relació al patrimoni artístic litigat amb l'Aragó:
“El Parlament de Catalunya insta al govern a:

1. Acordar que les obres en litigi es conservin i s’exposin al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, que no es permeti la disgregació de la col·lecció, atenent allò que disposa la legislació civil, que protegeix el patrimoni cultural. Així mateix es limitarà l’autorització de traslladar les obres, si el bisbat de Lleida ho sol·licités, al compliment íntegre de les condicions de la moció 57/VII del Parlament de Catalunya que ja en preveu la prèvia definició de la propietat.

2. Mantenir com a col·lecció inscrita en el Catàleg de patrimoni cultural català d’acord amb la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, les obres d’art en litigi, que des de fa més de cent anys el bisbat de Lleida n’ha tingut la tinença i que actualment conserva, documenta i exposa el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. Sens perjudici de les sentències que es derivin de les accions judicials instades per particulars o entitats.

Reconèixer explícitament la unitat de la col·lecció, així com la de la seva gestió, atès que aquesta constitueix un patrimoni capaç d’explicar els contextos identitaris, històrics, socials i religiosos d’unes parròquies i d’unes comunitats amb forts vincles d’unió i d’entesa durant diversos segles.

3. Promoure en el marc del què es disposa en la Moció 57/VII, els preceptes de la qual es renoven en aquesta moció, acords que permetin salvaguardar i divulgar la col·lecció, atenent allò que recomanen el Consell Internacional de Museus (ICOM) i la comunitat museística internacional, tot conservant-la, documentant-la, investigant-la i difonent-la perquè la societat la conegui i en pugui gaudir, amb la voluntat de continuar compartint amb la Franja de Ponent (comarques orientals de l’Aragó) una cultura i un patrimoni comuns des de fa molts segles.”

La Generalitat valenciana imposa 2 noves multes a Acció Cultural per 400.000 €

Amb la multa anterior, el total seria –de moment- de 700.000 € de multa.
La Generalitat valenciana ha notificat la seua voluntat de sanció per les emissions de TV3 des del repetidor de Perenxisa (del qual és titular ACPV i que cobreix la ciutat de València i la seua àrea metropolitana) i des dels d’Alginet i la Llosa de Ranes (dels quals és titular la Fundació Ramon Muntaner, i que donen cobertura a les comarques de la Ribera Alta i la Costera). En cada cas la voluntat de la Generalitat és d’imposar una doble sanció: d’una banda, el tancament dels esmentats repetidors (fet que deixaria sense TV3 la ciutat de València i les comarques de l’Horta, la Ribera Alta i la Costera), i d’una altra una multa (de 300.000 € a ACPV i de 100.000 € a la Fundació).
Continua doncs la voluntat del Govern valencià de tancar les emissions de TV3 al País Valencià i, al mateix temps, imposar a ACPV un fort càstig econòmic, com ho demostra el fet del fraccionament dels expedients sancionadors (l’expedient primer pels repetidors de Carrasqueta, Mondúver i Bartolo, i ara un segon a la mateixa entitat, ACPV, pel de Perenxisa), la qual cosa implica diferents sancions econòmique, enlloc d’un únic expedient global i una única multa, i evidencia la nul·la voluntat del govern de Camps de diàleg. Amb aquest desenllaç s’està complint, per tant, tot allò que ACPV ja havia vaticinat en el seu moment, quan va començar l’assetjament del govern de Camps cap a aquesta entitat i les emissions de TV3 al País Valencià. Amb tot, ACPV presentarà un recurs d’alçada per esgotar la via administrativa i, en cas de no prosperar, recorrerà després davant del Tribunal Superior de Justícia, com vam fer en el primer expedient. Tot plegat evidencia que el suposat gir del Govern Camps cap a una possible entesa amb Catalunya no té base, no només pel fet que pocs dies després el mateix president Camps va corregir les seues pròpies paraules sobre un possible acord sobre finançament amb Catalunya, sinó també per aquests fets, que demostren que no només no es fa cap gest positiu d’aturada de l’assetjament sobre ACPV i les emissions de TV3 al País Valencià, sinó que es continua el procés de tancament d’aquestes i de càstig econòmic a l’entitat.

La PCUML lliura un manifest a Tresserras.

A les 16.30h d'ahir dimarts, al Museu de Lleida, hi havia convocat Plenari del Consoci d'aquest Museu, amb la presència del seu president, el conseller de cultura Tresserras. La Plataforma Cívica per la Unitat del Museu de Lleida, integrada per 14 entitats de Ponent -inclòs el nostre Casal- va voler aprofitar l'estada de Tresserras a Lleida per lliurar-li un manifest sobre els béns del Museu en litigi.
http://www.tv3.cat/ptv3/tv3Video.jsp?idint=478369


MANIFEST

Les catorze entitats sotasignants que conformem la PLATAFORMA CÍVICA PER LA UNITAT DEL MUSEU DE LLEIDA, reunides el dia 2 de juny de 2008, manifestem:

Que cal demanar a Mns. Salinas, en tant que administrador apostòlic del Bisbat de Lleida i patró i membre del Consorci del Museu de Lleida, que recorri el darrer decret del Tribunal de la Rota romana, atès que aquest decret no exhaureix la via canònica i que en cap moment s’han examinat les proves aportades per Lleida. Entenem que el Bisbat de Lleida ha de continuar lluitant i ha d’esgotar qualsevol acció legal que tingui a l’abast.

Que el Consorci del Museu de Lleida, en tant que les col·leccions d’aquest Museu estan sotmeses i regulades per la Llei de Patrimoni Cultural Català, no pot ignorar el deure de recórrer als tribunals civils ordinaris, sempre d’acord amb el dret català, per tal d’aconseguir una sentència respecte a la propietat de les obres litigades.

Que cal que el Parlament català acordi que les obres d’art en litigi es conservin i es mantinguin exposades al Museu, tenint en compte que hi ha una demanda civil interposada per l’associació Amics del Museu de Lleida per la propietat d’aquests béns. La preservació i garantia de la unitat de col·lecció i del discurs museogràfic del Museu de Lleida ha de ser un dels seus objectius.

Que demanem al Consorci del Museu de Lleida que expliqui a l’opinió pública quines mesures adoptarà per solucionar el litigi.


Lleida, 2 de juny de 2008


PLATAFORMA CÍVICA PER LA UNITAT DEL MUSEU DE LLEIDA
Amics del Museu de Lleida - Amics de la Seu Vella de Lleida - Ateneu Popular de Ponent - Casal Jaume I de Fraga (ACPV) - Centre Excursionista de Lleida – Església Plural – Grup Cultural Garrigues - Patronat del Corpus de Lleida - Òmnium Cultural del Segrià - Orfeó Lleidatà - Res Non Verba - Tradicions i Costums - Unesco Lleida – Canta i Estima