Comunicat de premsa dels Amics del Museu de Lleida

Davant les informacions que darrerament han aparegut a la premsa d’Aragó, en resposta als acords presos pel Consorci del Museu de Lleida, els Amics del Museu de Lleida volem manifestar el nostre suport total a l’actitud ferma que manté el conseller Tresserras.

Entenem que la legitimitat de la propietat, per part del Museu de Lleida, de les peces reclamades, és inqüestionable. Per això tenim interposada una demanda per tal que els tribunals civils es pronunciïn sobre aquesta propietat.

Considerem que tothom és lliure d’anar als tribunals civils espanyols per tal de defensar els seus interessos, emperò és tendenciós intentar fer creure que hi ha sentències vaticanes, quan en realitat no és així i endemés, no hi ha reciprocitat entre les decisions vaticanes i les civils espanyoles.

Per la nostra part ens mantindrem ferms en aquesta posició, que és la que també recolza la ciutadania de Lleida, tot reiterant el nostre suport al conseller Tresserras.


Lleida, 26 de febrer de 2009Núria Oliva
Presidenta de l’Associació Amics del Museu de Lleida

Carta d'Eliseu Climent - ACPV

"Benvolgut amic / Benvolguda amiga:
El tema és important. Molt important. Al meu entendre -i estic segur que també al vostre-, decisiu per al nostre futur. Es tracta de TV3. Com sabeu, el govern de la Generalitat valenciana ha decidit tancar definitivament TV3 (malgrat que el de la Generalitat catalana ja ha posat Canal 9 a Catalunya): de moment, ja ha tancat els repetidors de la Carrasqueta, Llosa de Ranes i Alginet (que donen cobertura a l’Alacantí, la Costera i la Ribera Alta, respectivament) i, a més, han multat Acció Cultural amb 700.000 euros. Evidentment, la voluntat del Govern valencià és tancar també la resta de repetidors i incrementar la multa a Acció Cultural. Però el tema va més enllà de TV3, molt més enllà. Com sabeu, en el món glo balitzat que ens toca viure, només les comunitats amb una cohesió interna potent podrem sobreviure En aquest sentit, la nostra llengua ("el nostre valencià, el català de tots", que deia Enric Valor), si no té ins truments de comunicació, i malgrat els esforços que fem tots dia a dia, tindrà un futur més que dubtós. Mirem si no quina llengua hi ha en la majoria de quioscos o de televisions. El Govern valencià hauria de tenir com a prioritat salvar les nostres senyes d’identitat. Però no ho fa. I tenim un exemple recent i sig nificatiu de la seua actitud: el president Camps acaba d'explicitar que mai més no se l'anomene "Francesc": diu que és "Francisco" només. Ja no accepta ni tan sols el bilingüisme! És obvi que per salvar la llengua cal una major cohesió comunicativa i cultural (i també econòmica) entre els territoris de Cata lunya, el País Valencià i les Illes Balears. I això també hauria de ser una altra prioritat del Govern valen cià. Però el president Camps, mentre que ja s’ha reunit més de cinquanta vegades amb el president murcià, no ho ha fet ni una sola amb els presidents català o balear. Com deia Joan Fuster, no volen que mirem al nord. No volen que mirem cap a Europa. Però és justament d’Europa, d’on pot eixir la solució a aquest trist atemptat a la llibertat d’informació i a la llengua. Per què d’Europa? Doncs perquè el Congrés espanyol va aprovar l’any 2000 la Carta Eu Regionals o Minoritàries, la qual afirma que “Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua. Es comprometen, a més, a ga rantir que no sigui imposada a la premsa cap restricció a la llibertat d’expressió i a la lliure circulació de la informació en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària” (article 11.2). Es tracta senzillament d’aplicar aquest text aprovat pel Congrés espanyol, de reclamar directament al Congrés de Diputats de Madrid que s’intercanvien totes les televisions en llengua catala na, fetes 2 des de Catalunya, València i Balears (les que hi ha i les que vindran). Per tant, que una per sona d’Alcoi, Vinaròs o Castelló puga veure no només TV3, Canal 9.. sinó també IB3, la televisió de Mallorca... I com? Doncs mitjançant una Iniciativa Legislativa Popular, una possibilitat contemplada per la llei espanyola. Aquesta Iniciativa permet presentar propostes de llei sempre que tinguen el suport d’un mínim de 500.000 signatures de tot l’estat. L’objectiu és, òbviament, difícil, però el pas que podem fer és històric. Deixeu-me que us diga que la vida només té sentit viure-la per a projectes importants. El nostre poble, la nostra gent, els postres avantpassats sempre han dit i diuen “voler és poder”: és, en definitiva, el “we can” d’Obama, l’inimaginable i, per sort, actual president dels EUA. Us anime a deixar el pessimisme i treballar tots junts per a aconseguir un objectiu importantíssim. Malgrat el que va dir el comte-duc d’Olivares -“los valencianos son gente muelle”-, hem de trencar aquest mite, com l’han trencat tanta gent de la nostra història, des de Vicent Peris (que encapçalà les Germanies), passant per Joan Baptista Basset (el nostre general maulet) o Joan Baptista Peset (rector de la Universitat de Valèn cia, víctima de la dictadura). Gràcies a la pressió popular hem liquidat entre tots l’absurd projecte de fer l’assignatura de Ciutadania en anglès i ara, amb la nostra pressió popular, guanyarem també un espai de llibertat i una major normalitat de la nostra llengua. Tots tenim un lloc en aquest projecte, tots som necessaris per fer-lo realitat. Per això us convoque, a vós i als vostres amics, a una reunió per tal de tractar aquests temes amb els representants d’Acció Cultural que hi acudiran.
Endavant.
Eliseu Climent"

ACPV comença una Iniciativa Legislativa Popular perquè totes les televisions en català es vegin arreu del país

[tribuna.cat]
Acció Cultural del País Valencià ha anunciat que aquest dimarts a la nit iniciarà una Iniciativa Popular Legislativa per tal que el parlament espanyol aprovi una llei “que asseguri que totes les televisions en català es veuen arreu del territori lingüístic”. Aquest fet, tal com ha explicat l’ACPV, “implica l’elaboració d’una llei i la recollida de mig milió de signatures”. “L’objectiu –ha afirmat Eliseu Climent- és, òbviament, difícil, però el pas que podem fer és històric. Deixeu-me que us diga que la vida només té sentit viure-la per a projectes importants”. Climent ha fet aquesta afirmació en una carta –publicada a Vilaweb- en que explica el perquè tothom s’ha d’implicar a engegar l’ambiciosa iniciativa. Els primers actes informatius se celebraran a Alcoi, Montaverner i Benicàssim. La recollida de signatures es realitzarà arreu de l’estat, amb una especial importància al País Valencià, ja que és el tancament de la xarxa de repetidors de TV3 a la zona la que ha motivat la campanya.Tal com diu Eliseu Climent, la solució, en aquest cas sí, ve d’Europa, ja que l’any 2000 l’Estat espanyol va aprovar una carta europea en el que s’afirma que “les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua”. A partir d’aquí, doncs, “es tracta senzillament d’aplicar aquest text aprovat pel Congrés espanyol, de reclamar directament al Congrés de Diputats de Madrid que s’intercanvien totes les televisions en llengua catalana, fetes 2 des de Catalunya, València i Balears (les que hi ha i les que vindran)”.En la carta enviada, Eliseu Climent també explica la importància de la iniciativa al·legant que, més enllà del problema de TV3 al País Valencià, “en el món globalitzat que ens toca viure, només les comunitats amb una cohesió interna potent podrem sobreviure”. “En aquest sentit –conclou- la nostra llengua ("el nostre valencià, el català de tots", que deia Enric Valor), si no té instruments de comunicació, i malgrat els esforços que fem tots dia a dia, tindrà un futur més que dubtós”.