El Congrés aprova la llei de morositat que fixa en trenta dies els pagaments de l'administració a les empreses

La Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç del Congrés espanyol ha aprovat avui la reforma de la llei de morositat, que té el propòsit d'accelerar els pagamanets a les empreses. La iniciativa, promoguda per CiU i aprovada per unanimitat en gran part de l'articulat, fixa en trenta dies el termini de pagament de les administracions a les empreses a partir del 2013. El termini per al sector privat serà de 60 dies a partir del moment en què els seus proveïdors lliurin els béns o prestin els serveis contractats.

La proposició suposa la modificació de la llei 3/2004 sobre morositat en les operacions comercials, que establia un règim general de pagament a 60 dies, amb excepcions a 90 dies i una limitació de 30 dies per als béns peribles. El PSOE ha perdut la votació d'una clàusula que permetia que les empreses negociessin dates per sobre de la Llei en contractes amb companyies de facturació per sobre dels 100 milions d'euros.
L'aplicació serà gradual. En concret les administracions públiques que paguen actualment a 154 dies vista, ho hauran de fer a 55 aquest any, 50 l'any vinent, 40 el 2012 i el 2013 a 30. En el cas de les empreses privades i exceptuant el sector alimentari, que hauran de pagar a 30 dies, el període transitori arrencarà amb 85 dies aquest any, 75 el 2012 i 60 el 2013.

Així mateix s'estableix que els dies comencen a comptar des que es rep el bé o servei i no des que l'empresa rep la factura de l'empresari. A més a més, els creditors podran reclamar indemnitzacions quan hagin de reclamar judicial o financerament, amb un límit del 15% per imports superiors als 30.000 euros. També es podran agrupar per reclamar col·lectivament.

'El punt feble'

CiU s'ha felicitat per l'aprovació però ha admès, amb tot, que aquesta llei té 'un punt feble', car aquests terminis de pagament són difícilment assolibles per als ajuntaments. Per CiU, cal que el govern espanyol prengui 'mesures urgents' per a millorar la situació financera dels ajuntaments.